Donaţi 2%

Dragi iubitori ai muzicii populare şi ai muzicii vechi lăutăreşti,

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o entitate nonprofit, în cazul de faţă Asociaţia culturală „Zavaidoc”. Această donaţie nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat şi depus la Fisc până la începutul lunii mai 2015. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat.

  • Completaţi Formularul 230 [click aici PDF e-form] „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”;
  • Tipăriţi, după ce îl completaţi, formularul 230 în două exemplare.
  • Completaţi astfel:

Anul: 2014
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, C.N.P., adresa de domiciliu
II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifează căsuţa corespunzatoare (dinaintea pct. 2).
– Completaţi la „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” următoarele: ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ZAVAIDOC”; Completaţi la „Codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult” următorarele date: C.I.F. nr. 25470261; Completaţi la „Contul bancar (IBAN) a entităţii nonprofit/unităţii de cult” următoarele date: RO20CECEAG0143RON0755841 deschis la CEC Bank Piteşti.
– Semnaţi şi depuneţi personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv), până la începutul lunii mai 2015, sau apelaţi la sprijinul Asociaţiei culturale „Zavaidoc”.
– Formularul se poate trimite şi prin poştă, cu scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul).

Vă mulţumim!