Prezentare

Asociaţia culturală ZAVAIDOC este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile O.G. nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, fiind înfiinţată, prin sentinţa Judecătoriei Piteşti, la 26 martie 2009, în scopul dezvoltării culturii locale şi naţionale, a creaţiei în general, a promovării folclorului românesc autentic, a muzicii lăutăreşti vechi pe plan intern şi internaţional.

Obiectivele Asociaţiei sunt organizarea de manifestări culturale, de festivaluri naţionale de interpretare, spectacole, concursuri, întâlniri ale interpreţilor de muzică, sesiuni ştiinţifice, editarea de C.D.-uri, cărţi şi reviste, acordarea de premii şi distincţii, sprijinul moral şi material al interpreţilor de muzică populară, dar şi a altor oameni de cultură care au o stare de sănătate sau o stare materială precare.

Sediul Asociaţiei culturale Zavaidoc este la Casa Cărţii, etaj 2, str. Calea Craiovei nr. 2. Asociaţia are codul unic de identificare fiscală nr. 25470261 şi deţine, pentru donaţii, sponsorizări şi alte operaţiuni, contul IBAN nr. RO20CECEAG0143RON0755841 deschis la CEC Bank Piteşti.

Președinte fondator: Tudor Pendiuc
Membru fondator: Jean Dumitraşcu, administrator site